JURYKRITERIER FÖR DALECARLIA MUSIC AWARDS 2024


Övergripande kriterier


Dalecarlia Music Awards har instiftats för att manifestera styrkan och bredden i Dalarnas musikliv.

Juryns uppgift är att utifrån sin bedömning av musikalisk kvalitet premiera och lyfta fram det bästa inom det regionala musiklivet med de artister, musiker och verksamma inom musiklivet som bor och verkar i Dalarna eller har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv.

Inom ramen för juryns arbete ska följande kriterier tas i beaktning och vägas mot varandra: konstnärlig kvalitet, verkshöjd, kommersiell framgång, motivation och produktionens/aktörens synlighet. Årets prestationer ska också ses utifrån hur stor utveckling aktören har haft under året. Juryn ska också ta hänsyn till hur artistens eventuella marknad och verkshöjd ser ut då den skiljer sig mellan genre, sjunget språk m.m.

En kategori måste innehålla ett försvarbart antal nominerade produktioner. Juryn har rätt att slå ihop, dela upp eller ta bort kategorier vid behov. Juryn har möjlighet att byta kategori för en nominerad akt efter intern omröstning.

Juryn har också att avgöra om en viss produktion av etiska eller andra skäl ej kan nomineras till Dalecarlia Music Awards.

Juryn bedömer nominerade produktioner och insatser avseende kalenderåret 2023 (1 januari – 31 december) i samtliga kategorier bortsett från ”Juryns Hederspris”.

Årets band

Priset delas ut till ett band med två personer eller flera som bor och verkar i Dalarna eller är bosatta utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Bandet ska under året ha varit aktuella med minst ett singelsläpp, EP-släpp, albumsläpp, en sammanhängande turné och/eller annan artistisk verksamhet eller en kombination av dessa.

Årets arrangör 

Priset delas ut till ett band med två personer eller flera som bor och verkar i Dalarna eller är bosatta utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Bandet ska under året ha varit aktuella med minst ett singelsläpp, EP-släpp, albumsläpp, en sammanhängande turné och/eller annan artistisk verksamhet eller en kombination av dessa.

Årets album 

Priset delas ut till en artist eller en grupp som bor och verkar i Dalarna eller är bosatta utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Albumet ska vara utgivet inom tidsramen 2023-01-01 till 2023-12-31 och vara försett med ISRC-koder från IFPI eller motsvarande lands organisation. Albumet ska vara tillgängligt och distribuerat i Sverige. Även samlad årsproduktion definieras som album vid minst 5 olika utgivna spår.

Årets artist 

Priset delas ut till en soloartist som bor och verkar i Dalarna eller är bosatt utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Artisten ska under året ha varit aktuella med minst ett singelsläpp, EP-släpp, albumsläpp, en sammanhängande turné och/eller annan artistisk verksamhet eller en kombination av dessa.

Årets producent

Priset delas ut till en producent som bor och verkar i Dalarna eller är bosatt utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Nomineringen är personbunden och gäller utgivna produktioner som är utgivet inom tidsramen 2023-01-01 till 2023-12-31. Definitionen av producent innefattar även mixare och mastertekniker.

Årets låt 

Låten skall vara utgiven inom tidsramen 2023-01-01 till 2023-12-31 och finnas tillgänglig och distribuerad i Sverige. Minst en av låtskrivarna skall bo och verka i Dalarna eller vara bosatta utanför länet men ha en stark förankring till sina hemorter och tillföra värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv.

Årets folkmusikpris 

Priset ska gå till en artist, organisation, person, konstellation eller ett arrangemang som haft stor betydelse för folkmusiken i Dalarna under tidsperioden 2023-01-01-2023-12-31.

Juryns hederspris

Priset ska gå till någon/något/några vars samlade produktion eller gärning haft stor betydelse för musiklivet i Dalarna.

Årets musikvideo

Musikvideon ska vara utgiven inom tidsramen 2023-01-01 till 2023-12-31 och finnas tillgänglig i Sverige. Minst en av regissörerna/producenterna skall bo och verka i Dalarna eller vara bosatta utanför länet men ha en stark förankring till sina hemorter och tillföra värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Priset är personbundet och tilldelas musikvideons regissör eller producent.

Årets låtskrivare

Priset delas ut till en kompositör eller textförfattare som bor och verkar i Dalarna eller är bosatt utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Nomineringen är personbunden. Juryn bedömer verk som är utgivet inom tidsramen 2023-01-01 till 2023-12-31.

Årets klassiska 

Priset ska gå till en artist, organisation, person, konstellation eller ett arrangemang som haft stor betydelse för klassisk musik eller kammarmusik i Dalarna under tidsperioden 2023-01-01-2023-12-31.

Årets nykomling (P4 Dalarnas pris)

Hanteras av SR P4 Dalarna

Priset delas ut till en artist eller ett band som debuterat eller haft sitt genombrott under kalenderåret 2023. P4 Dalarnas redaktion utser vinnaren.

Årets liveupplevelse (FK:s pris)

Hanteras av Falu-Kuriren

Tilldelas en konsert, festival eller annan scenkonstupplevelse som ägt rum i Dalarnas län kalenderåret 2023.

Tidningens läsare nominerar liveupplevelser och juryn utser fem finalister som tidningens läsare sedan får rösta på. Priset delas ut till den liveupplevelse som får flest röster under perioden. Priset tillfaller artisten/bandet/ensemblen.

Dalarnas bildningsförbunds pris (Studieförbundens pris)

Hanteras av Dalarnas bildningsförbund

Priset delas ut till någon/något/några som verkat inom studieförbundens musikverksamhet och visat utvecklingspotential inom folkbildningens ramar och syften. Priset utses av Dalarnas bildningsförbund som presenterar sitt/sina förslag för juryn som vid behov kan agera rådgivande om Dalarnas bildningsförbund så önskar.


NOMINERINGSFÖRFARANDE

I samarbete med Falu-Kuriren finns ett offentligt nomineringsförfarande där allmänheten ombeds att nominera sina favoriter under det gångna musikåret. Formuläret finns på www.dalecarliamusicawards.com och på falukuriren.se.

Juryn kompletterar sedan med eventuella namn som anses saknas.

Det offentliga nomineringsförfarandet inför Dalecarlia Music Awards 2024 är öppet 5 dec 2023 t.o.m. 3 jan 2024.

JURY

Juryordföranden beslutas av projektledningen. Det är sedan upp till juryordföranden att sammansätta en jury där hänsyn ska tas till kompetens, kulturellt kapital, bakgrund och jämställd representation. Kategorierna ”Årets Folkmusik” och ”Årets klassiska” hanteras initialt av Folkmusikens Hus respektive Musik i Dalarna som tar sina fem nomineringar vardera vidare till juryn för diskussion och plädering som utser vinnaren i respektive kategori. Kategorierna ”Årets liveupplevelse”, ”Studieförbundens pris” och ”Årets nykomling” utses av Falu-Kurirens läsare, Dalarnas bildningsförbund samt Sveriges Radio P4 Dalarnas redaktion och hanteras alltså inte av juryn. Kategorin ”Årets liveupplevelse” hanteras av Falu-Kuriren men det är juryn som väljer ut vilka liveupplevelser som ska nomineras utifrån allmänhetens förslag och som läsarna sedan kan rösta på.