Information

Information

Med anledning av Coronaviruset finns det säkert tankar om årets upplaga av Dalecarlia Music Awards.
Vi arrangörer följer noga Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i dagsläget kan vi inte svara på om galan kommer att kunna genomföras. Beslut och förordningar kan nu ändras med mycket kort varsel och vi kommer lämna definitivt besked senast under nästa vecka om och hur galan kommer genomföras i mindre skala eller inte alls.

Vi påminner om att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, Regeringen, MSB och Socialstyrelsen. Tvätta händerna noga med tvål och vatten samt undvik att vidröra ansiktet med händerna, och stanna hemma vid förkylningsliknande symptom.

Vid inställd gala återbetalas samtliga biljetter.

Vi återkommer så snart vi har mer information att ge!