Uppträdande akter

Uppträdande akter

VI HAR DET STORA NÖJET ATT OCKSÅ AVSLÖJA DE UPPTRÄDANDE AKTERNA UNDER DALECARLIA MUSIC AWARDS 2017!

Oil My Member (avgrundsmys)
Mika Olavi (visa)
Hanna Gustavsson (svensk country/pop)
October Tide (death/doom metal)
Attacca (kammarmusik med musiker ur Dalasinfoniettan)
Lokomotiv HPE (svensk rock/pop)

No Comments

Post a Comment