Nominera

 

Nomineringen för DMA 2020 öppnar 17 december 2019! 


Dalecarlia Music Awards har instiftats för att manifestera styrkan och bredden i Dalarnas musikliv.

Juryns uppgift är att utifrån sin bedömning av musikalisk kvalitet premiera och lyfta fram det bästa inom det regionala musiklivet med de artister, musiker och verksamma inom musiklivet som bor och verkar i Dalarna eller har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv.

Fokus ligger framförallt på musikaliska höjdpunkter under det gångna året, men i juryarbetet skall även beaktas positiva och betydelsefulla insatser för Dalarnas rika musikliv ur ett längre tidsperspektiv.

 

JURYKRITERIER FÖR DALECARLIA MUSIC AWARDS 2019

Övergripande kriterier

Inom ramen för juryns arbete ska följande kriterier tas i beaktning och vägas mot varandra: konstnärlig kvalitet, kommersiell framgång, motivation och produktionens/aktörens synlighet. Årets prestationer ska också ses utifrån hur stor utveckling aktören har haft under året. Juryn ska också ta hänsyn till hur artistens eventuella marknad ser ut då den skiljer sig mellan genre, sjunget språk m.m.

 

Årets band

Priset delas ut till ett band med två personer eller flera som bor och verkar i Dalarna eller är bosatta utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Bandet ska under året ha varit aktuella med minst ett singelsläpp, EP-släpp, albumsläpp eller en sammanhängande turné.

 

Årets arrangör

Kan vara en person, organisation, förening, bolag etc. Arrangören skall vara verksam i Dalarna. Arrangören ska under året ha visat prov på gott arrangörskap och verkat för att sätta Dalarna på kartan inom konsertproduktion inom vilken genre som helst.

 

Årets album

Priset delas ut till en artist eller en grupp som bor och verkar i Dalarna eller är bosatta utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Albumet ska vara utgivet inom tidsramen 2018-01-01 till 2018-12-31 och vara försett med ISRC-koder från IFPI eller motsvarande lands organisation. Albumet ska vara tillgängligt i Sverige. Även samlad årsproduktion definieras som album vid minst 5 olika titlar.

 

Årets artist

Priset delas ut till en soloartist som bor och verkar i Dalarna eller är bosatta utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Artisten ska under året ha varit aktuella med minst ett singelsläpp, EP-släpp, albumsläpp eller en sammanhängande turné.

 

Årets producent

Priset delas ut till en producent som bor och verkar i Dalarna eller är bosatt utanför länet men har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv. Nomineringen är personbunden men gäller inspelade verk som är utgivet inom tidsramen 2018-01-01 till 2018-12-31. Definitionen av producent innefattar även ljudtekniker, mixare och mastertekniker.

 

Årets låt

Låten skall vara utgiven inom tidsramen 2018-01-01 till 2018-12-31. Minst en av låtskrivarna skall bo och verka i Dalarna eller vara bosatta utanför länet men ha en stark förankring till sina hemorter och tillföra värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv.

 

Årets folkmusikpris

Priset ska gå till en artist, organisation, person, konstellation eller ett arrangemang som haft stor betydelse för folkmusiken i Dalarna under tidsperioden 2018-01-01-2018-12-31.

 

Årets Hederspris

Priset ska gå till någon/något/några vars samlade produktion eller gärning haft stor betydelse för musiklivet i Dalarna.

 

Årets musikvideo

Musikvideon ska vara utgiven inom tidsramen 2018-01-01 till 2018-12-31. Minst en av filmmakarna skall bo och verka i Dalarna eller vara bosatta utanför länet men ha en stark förankring till sina hemorter och tillföra värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv.

 

Årets interaktiva musik- och ljudproduktion

Den interaktiva musik- och/eller ljudproduktionen ska vara utgiven inom tidsramen 2018-01-01 till 2018-12-31. Personer/föreningar/företag ska vara bördiga från Dalarna, alternativt inflyttade och med en verksamhet som utgår från länet.

 

Årets klassiska

Priset kan gå till verksamma personer/föreningar/företag etc. som arbetar inom klassisk musik/konstmusik (t.ex. dirigent, arrangör, solist etc.). Personer/föreningar/företag ska vara bördiga från Dalarna, alternativt inflyttade och med en verksamhet som utgår från länet.

 

Årets nykomling (P4 Dalarnas pris) *

Hanteras av SR P4 Dalarna

 

Årets liveupplevelse (DT:s pris) *

Hanteras av Dalarnas Tidningar

*= Årets nykomling och Årets liveupplevelse hanteras av respektive ägare av priset och behandlas inte i juryarbetet.

 

NOMINERINGSFÖRFARANDE

I samarbete med Dalarnas Tidningar finns ett offentligt nomineringsförfarande där allmänheten ombeds att nominera sina favoriter under det gångna musikåret. Formuläret finns på www.dalecarliamusicawards.com och på dt.se under nöje.

Juryn kompletterar sedan med eventuella namn som saknas.

Det offentliga nomineringsförfarandet inför DMA 2019 är öppet 1 dec 2018 t.o.m. 9 jan 2018.

 

Jury

Juryn beslutas av styrgruppen som även utser en ordförande. Kategorierna ”Årets Folkmusik”, ”Årets klassiska” och ”Årets interaktiva musik- och ljudproduktion” nomineras av Folkmusikens Hus, Musik i Dalarna samt Playground Squad som tar sina nomineringar vidare till juryn för diskussion och plädering. Kategorierna ”Årets liveupplevelse” och ”Årets nykomling” utses av Dalarnas Tidningars läsare respektive Sveriges Radio P4 Dalarnas redaktion och hanteras alltså inte av juryn.

 

Övergripande kriterier

Dalecarlia Music Awards har instiftats för att manifestera styrkan och bredden i Dalarnas musikliv.

Juryns uppgift är att utifrån sin bedömning av musikalisk kvalitet premiera och lyfta fram det bästa inom det regionala musiklivet med de artister, musiker och verksamma inom musiklivet som bor och verkar i Dalarna eller har en stark förankring till sina hemorter och tillför värden som ambassadörer för Dalarnas musikliv.

Fokus ligger framförallt på musikaliska höjdpunkter under det gångna året, men i juryarbetet skall även beaktas positiva och betydelsefulla insatser för Dalarnas rika musikliv ur ett längre tidsperspektiv.

Inom ramen för juryns arbete ska följande kriterier tas i beaktning och vägas mot varandra: konstnärlig kvalitet, kommersiell framgång, motivation och produktionens/aktörens synlighet. Årets prestationer ska också ses utifrån hur stor utveckling aktören har haft under året. Juryn ska också ta hänsyn till hur artistens eventuella marknad ser ut då den skiljer sig mellan genre, sjunget språk m.m.