Dalecarlia Music Awards 2016

Dalecarlia Music Awards 2016

Dalecarlia Music Awards är tillbaka! Skärtorsdagen, 24 mars, 2016 går tredje upplagan av Dalecarlia Music Awards av stapeln på Magasinet i Falun. Nytt för i år billigare entré, ett nytt instiftat pris, en mer mingelvänlig miljö samt att galan har ny huvudman – Musik i Dalarna.

Dalecarlia Music Awards har instiftats för att uppmärksamma och manifestera styrkan och bredden i Dalarnas fantastiska musikliv. Huvudmannaskapet för 2016 års upplaga bärs av Musik i Dalarna och arbetet leds av projektledare Jonas Martinsson (Musik i Dalarna) i samverkan med de deltagande studieförbunden Bilda, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Sensus, Studiefrämjandet och Vuxenskolan samt Dalarnas Tidningar och Sveriges Radio.

”Dalecarlia Music Awards finns för alla verksamma inom Dalarnas musikliv – hela spannet från band och artister till arrangörer till producenter. Och det är också alla dessa makalösa människor som ska känna sig uppskattade denna kväll. Galan är otroligt viktig då den lyfter fram ett musikliv som är vansinnigt rikt och med hög kvalitet och som hjälpt till att sätta Dalarna på kartan i musiksverige.

Galan får något av en ny skepnad i en ny lokal, men med samma innehåll som tidigare år: prisutdelningar, livemusik och en fest för alla som är verksamma inom Dalarnas fenomenala musikliv. Det kommer att finnas två biljettyper att välja mellan – en entré till själva galan och en för VIP-mingel med enklare mat några timmar innan själva galan startar. Tack vare våra fantastiska samarbetspartners och finansiärer kan vi kraftigt reducera biljettpriset. Nytt för i år är ett pris instiftat av Musik i Dalarna.”, säger projektledare Jonas Martinsson.

Juryn, bestående av auktoriteter i Dalarnas musikliv, har i uppgift att utifrån kriterier och bedömning av musikalisk kvalitet belöna och lyfta fram det bästa inom det regionala musiklivet med artister, musiker och andra verksamma aktörer. Fokus för juryn är musikaliska höjdpunkter under året 2015, samt att juryarbetet ska beakta positiva och betydelsefulla insatser för Dalarnas rika musikliv ur ett längre tidsperspektiv. Inte mindre än 13 priser kommer att delas ut.

Allmänheten ombeds att hjälpa till med nomineringsförfarandet. Nominera dina favoriter via www.dalecarliamusicawards.com/nominera

Dalecarlia Music Awards går av stapeln skärtorsdagen 24 mars, 2016, på Magasinet i Falun. Biljetterna släpps under januari 2016.

Dalecarlia Music Awards 2016 finansieras av Falu kommun, Borlänge kommun, Falun Borlänge-regionen, Musik i Dalarna, Bilda, Folkuniversitetet, Medborgar-skolan, Sensus, Studiefrämjandet, Sveriges Radio och Dalarnas Tidningar.

För mer information gällande Dalecarlia Music Awards kontakta projektledare Jonas Martinsson, 0733-566 979 eller jonas.martinsson@musikidalarna.se

No Comments

Post a Comment